Conhpol
realizuje projekt

CONHPOL – małopolskie obuwie na międzynarodowych rynkach,
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa przedsiębiorcza małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Umiędzynarodowienie oferty produktów wytwarzanych przez firmę Conhpol i budowanie wizerunku małopolskiej marki poprzez wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej.

Realizacja projektu przewiduje wypracowanie następujących efektów: wejście na międzynarodowy rynek, zwiększenie przychodów firmy i zysku z działalności, rozwój produktów i podnoszenie ich jakości, zwiększenie skali produkcji, wzmocnienie wizerunku firmy, zwiększenie ilości polskiego eksportu, tworzenie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, promocja Polski jako atrakcyjnego partnera handlowego, wzmocnienie rozpoznawalności polskich w tym szczególnie małopolskich marek na rynkach międzynarodowych.

 

Wartość projektu: 462.120,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 198.800,00 zł

 

 


 

Firma Conhpol Henryk Konopka uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie –

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne.

 

Firma otrzymała grant w wysokości: 441.000,00 zł

 

 


 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Conhpol Henryk Konopka,

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wartość projektu: 334.481,46 zł

Wkład funduszy europejskich: 334.481,46 zł

 


 

Marka Conhpol symbolem małopolskiej jakości obuwia – wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej,
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa przedsiębiorcza małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Umiędzynarodowienie oferty produktów wytwarzanych przez firmę Conhpol i budowanie wizerunku małopolskiej marki poprzez wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej.

 

Realizacja projektu przewiduje wypracowanie następujących efektów:
wejście na międzynarodowy rynek, zwiększenie przychodów firmy i zysku z działalności, rozwój produktów i podnoszenie ich jakości, zwiększenie skali produkcji, wzmocnienie wizerunku firmy, zwiększenie ilości polskiego eksportu, tworzenie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, promocja Polski jako atrakcyjnego partnera handlowego, wzmocnienie rozpoznawalności polskich w tym szczególnie małopolskich marek na rynkach międzynarodowych.

 

Wartość projektu: 447.958,12 zł
Wkład funduszy europejskich: 199.789,32 zł